Bilgi Notları

Bilgi Notları2024-01-31T19:05:29+00:00

Gösterim seçeneği 1

YARGILAMANIN YENİLENMESİ

January 31st, 2024|

Yargılamanın Yenilenmesi Nedir? Mahkeme tarafından verilen hükmün kesinleşmesine karşın CMK’da sayılan hallerin varlığı halinde başvurulabilecek kanun yoludur. Kesin hükümle sonuçlanmış bir uyuşmazlık[... -->]

HAPİSHANELERDE DOĞAL AFET

January 31st, 2024|

Uluslararası ve bölgesel insan hakları metinlerinde de düzenlendiği üzere devletler, kişileri özgürlüğünden mahrum ettiğinde bu kişilerin hayatını, güvenliğini ve sağlığını[... -->]

KELEPÇELİ MUAYENE

January 31st, 2024|

Mahpusun sağlık kontrolleri sırasında jandarma nezaretinde yapılması ya da kontrollerin kelepçeli olarak yapılması en temelde sağlık hakkının ve kötü muamele[... -->]

DENETİMLİ SERBESTLİK

January 31st, 2024|

Denetimli serbestlik; hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla, açık ceza infaz kurumunda veya çocuk[... -->]

Gösterim seçeneği 2

Gösterim seçeneği 3

Go to Top