Mahpus ve mahpus yakınları

BAŞVURU REHBERİ

Ceza İnfaz Sİstemİnde Sİvİl Toplum Derneğİ (CİSST)

Bu sitenin amacı;

Mahpusların, eski mahpusların ve mahpus yakınlarının başvuru yapabilecekleri Kamu Kurumları, Sivil Toplum Örgütleri (STÖ)’leri ve Meslek Odalarına erişimlerini kolaylaştırmaktır. Başvuru Rehberi bölümünde kurumların telefon, fax ve adres gibi iletişim bilgilerine ulaşılabilirsiniz. Bunun yanı sıra Bilgi Notları, Sık Sorulan Sorular bölümlerinde mahpus haklarına ilişkin ve Dilekçe Örnekleri bölümünde ise başvurunuzu kolaylaştıracak taslak dilekçelere kolay erişebilirsiniz.

Başvuru Rehberinin Kullanımı

“Bilgi Rehberi Alanı’nın” kullanımı için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Kitaplar

Mahpus Hakları El Kitabı

Hapishanelerin uluslararası standartlar ve insan hakları ile olabildiğince uyumlu hale getirilmesinin en önemli yöntemlerinden biri de mahpus-ları kendi hakları konusunda bilgilendirmektir. Bu kitap bunu amaçlamaktadır.

Türkiye'de Öğrenci Mahpus Olmak

Bu kitabı, hapishanedeyken öğrenimini sürdürmeye çalışan mah-pusların ceza infaz rejimine tabi tutuldukları süreçlerde nelerle karşılaştıklarını, ihtiyaçlarını, bu çerçevede hapishanelerin yapı-sını, öğrenci mahpusların hapishanelerdeki yaşam koşullarını iyi-leştirebilecek önerileri ortaya koymak amacıyla yazdık.

Türkiye'de Engelli Mahpus Olmak

Bu kitapta engelli mahpusların hapishanelerdeki yaşam kalitesini iyileştirebilecek önerileri ortaya koymayı amaçlamakta,   engelli mahpuslar özelinde sorunlar, ihtiyaçlar ve çözümler  anlatılmaktadır

Destek Olun

Derneğimize bağış yapmak ve çalışmalarımıza destek olmak için tıklayın.